Brouwersdijk 307, 3314 GN Dordrecht  |  + 31 (0)78 - 635 00 87

Juridische informatie Stichting Sursum MusicaDoelstelling

Het bevorderen van activiteiten op het gebeid van muziek en geluidskunst in het algemeen en van

het uitvoeren en organiseren van projecten, in het bijzonder concerten aan huis.


Stichting Sursum Musica is een culturele ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer RSIN 852376431.

Bij schenkingen en erflatingen aan deze stichting krijgt u belangrijke vrijstellingen en fiscale aftrekmogelijkheden.

Zodoende kunt u Sursum Musica helpen ook in de toekomst mooie concerten aan huis te organiseren.


Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Sursum Musica ontvangen geen beloning voor hun werk.Beleidsplan en activiteiten 2020 / 2021


STICHTING SURSUM MUSICA – ANBI

24/03/2022

Brouwersdijk 307, 3314GN Dordrecht

tel 078 6350087

e-mail mckaptein@planet.nl

IBAN NL24RABO0101202245

RSIN 8523.76.431

Kamer van Koophandel nr 56953240Hoofdlijnen actueel beleidsplan

* Stichting Sursum Musica organiseert concerten in huiselijke kring in Dordrecht door internationaal bekende musici.

* Na afloop van de concerten ontmoeten de bezoekers de musici en wisselen met hen en met elkaar van gedachten.

* Bezoekers worden geworven via mailings en locale pers; musici worden geselecteerd op kwaliteit.

* Daar de kosten onvoldoende te dekken zijn door de bijdrage van de bezoekers (€ 30 pp), worden

sponsoren (fondsen/bedrijven/families) benaderd om tot een sluitende begroting te komen.

* De ontvangen gelden worden beheerd op een separate bankrekening bij Rabobank door de

penningmeester onder toezicht van de financiële commissie uit het bestuur.

* De ontvangen gelden worden uitsluitend besteed aan de honoraria en kosten van de musici en de

kosten van het organiseren van de concerten zoals verstrekkingen en het stemmen van de vleugel.

* Ter opvanging van risico’s als annulering van een concert is een calamiteitenfonds opgebouwd.Activiteiten 2020: twee concerten

(ivm covid 19 beperkingen konden twee van de vier geplande concerten geen doorgang vinden)


01-2-2020 Zemtsov Kwartet Mikhail/Daniil/Julia/Dana met o.a. von Weinzierl, Bowen, Piazzolla

30-10-2020 Duo Sarah Kapustin/Shuan Chai met werken van Mozart, Ives, Dvorak, Schubert


Totaal aantal bezoekers 97Activiteiten 2021: geen concerten gerealiseerd

Twee geplande concerten (03-12 en 18-12-2021) moesten helaas op het laatste nippertje worden geannuleerd

i.v.m. de regelgeving inzake de covid 19 pandemie. De reeds ontvangen bezoekersbijdragen zijn naar de betrokkenen teruggestort.


Totaal aantal aangemelde bezoekers 85Balans, baten & lasten


Balans per 31/12/2020

Activa
Passiva
Rekening RABO

€ 985

Langlopende schulden

€ 0

Toezegging Elise Mathilde Fonds

€ 2.000

Kortlopende schulden

€ 1.431

Overige vorderingen

€ 0

Operationele reserve

€ 304

Kas

€ 750

Calamiteitenfonds

€ 2.000

Totaal

€ 3.735

Totaal

€ 3.735


Balans per 31/12/2021

Activa
Passiva
Rekening RABO

€ 1.834

Langlopende schulden

€ 0

Toezegging Elise Mathilde Fonds

€ 0

Kortlopende schulden

€ 560

Overige vorderingen

€ 0

Operationele reserve

€ 24

Kas

€ 750

Calamiteitenfonds

€ 2.000

Totaal

€ 2.584

Totaal

€ 2.584


Toelichting

De kortlopende schulden betreffen nog terug te storten bedragen aan geïnteresseerden die reeds kaartjes hebben betaald en een donatie aan musici gelijk aan kwijtgescholden vooruitbetaalde kaarten, beide als gevolg van geannuleerde concerten i.v.m. covid 19 maatregelen.Staat van baten en lasten 2020

In Uit
Bezoekersbijdragen 97 x € 30

€ 2.910

Honoraria en kosten musici

€ 3.960

Sponsoring familie

€ 100

Verstrekkingen concerten

€ 441

Sponsoring bedrijven

€ 500

Drukwerk, bank, website

€ 237

Sponsoring Elise Mathilde Fonds

€ 2.000

Toevoeging aan calamiteitenfonds

€ 568

Naar operationele reserve

€ 304

Totaal

€ 5.510

Totaal

€ 5.510


Staat van baten en lasten 2021

In Uit
Bezoekersbijdragen

€ 0

Honoraria en kosten musici

€ 0

Sponsoring familie

€ 0

Verstrekkingen concerten

€ 0

Sponsoring bedrijven

€ 0

Drukwerk, bank, website

€ 280

Sponsoring Elise Mathilde Fonds

€ 0

Toevoeging aan calamiteitenfonds

€ 0

Naar operationele reserve

- € 280

Totaal

€ 0

Totaal

€ 0


Toelichting

De aanduiding van de diverse baten en lasten is zodanig gekozen dat de posten voor zich spreken.