Brouwersdijk 307, 3314 GN Dordrecht  |  + 31 (0)78 - 635 00 87

Juridische informatie Stichting Sursum MusicaDoelstelling

Het bevorderen van activiteiten op het gebeid van muziek en geluidskunst in het algemeen en van

het uitvoeren en organiseren van projecten, in het bijzonder concerten aan huis.


Stichting Sursum Musica is een culturele ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer RSIN 852376431.

Bij schenkingen en erflatingen aan deze stichting krijgt u belangrijke vrijstellingen en fiscale aftrekmogelijkheden.

Zodoende kunt u Sursum Musica helpen ook in de toekomst mooie concerten aan huis te organiseren.


Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Sursum Musica ontvangen geen beloning voor hun werk.Beleidsplan en activiteiten 2019 / 2020


STICHTING SURSUM MUSICA – ANBI   

20/05/2021

Brouwersdijk 307, 3314GN Dordrecht  

tel 078 6350087  

e-mail mckaptein@planet.nl

IBAN NL24RABO0101202245

RSIN 8523.76.431

Kamer van Koophandel nr 56953240


Hoofdlijnen actueel beleidsplan

* Stichting Sursum Musica organiseert concerten in huiselijke kring in Dordrecht door internationaal bekende musici.  

* Na afloop van de concerten ontmoeten de bezoekers de musici en wisselen met hen en met elkaar van gedachten.

* Bezoekers worden geworven via mailings en locale pers; musici worden geselecteerd op kwaliteit.

* Daar de kosten onvoldoende te dekken zijn door de bijdrage van de bezoekers (€ 30 pp), worden

sponsoren (fondsen/bedrijven/families) benaderd om tot een sluitende begroting te komen.

* De ontvangen gelden worden beheerd op een separate bankrekening bij Rabobank door de

penningmeester onder toezicht van de financiële commissie uit het bestuur.

* De ontvangen gelden worden uitsluitend besteed aan de honoraria en kosten van de musici en de

kosten van het organiseren van de concerten zoals verstrekkingen en het stemmen van de vleugel.

* Ter opvanging van risico’s als annulering van een concert is een calamiteitenfonds opgebouwd.


Activiteiten 2019: vier concerten

23-2-2019 Duo Agineko, Sander Geerts/Yasuko Takahashi met werken van o.a. Ysaÿe, Lekeu, Mahler

25-5-2019 Duo Joachim Eijlander/ Klara Würtz met werken van Schubert en Rachmaninov

04-10-2019 Trio Metamorphoses Jean Johnson/Roeland Jagers/Ilona Timchenko R.Schuman, Röntgen

15-11-2019 Duo Stoïca, Razvan Stoica/Andreea Stoica met werk Beethoven, Paganini, Brahms, Ravel

Totaal aantal bezoekers 236


Activiteiten 2020: twee concerten

(I.v.m. covid-19 beperkingen konden twee van de vier geplande concerten geen doorgang vinden.)

01-02-2020 Zemtsov Kwartet Mikhail/Daniil/Julia/Dana met o.a. von Weinzierl, Bowen, Piazzolla

30-10-2020 Duo Sarah Kapustin/Shuan Chai met werken van Mozart, Ives, Dvorak, Schubert

Totaal aantal bezoekers 97


Balans 2020


STICHTING SURSUM MUSICA – ANBI

20/05/2021


BALANS per 31/12/2020

Activa                                                                              Passiva

Rekening RABO                               €    985                   Langlopende schulden                          €          0                                         

Toezegging Elise Mathilde Fonds € 2000                   Kortlopende schulden                           €    1431

Overige vorderingen                       €       0                    Operationele reserve                            €      304                  

Kas                                                      €   750                   Calamiteitenfonds                                 €    2000

                                                            ---------                                                                                      -----------

Totaal                                                 € 3735                                                                                       €   3735


Toelichting

De kortlopende schulden betreffen nog terug te storten bedragen aan geïnteresseerden die reeds kaartjes hebben betaald en een donatie aan musici gelijk aan kwijtgescholden vooruitbetaalde kaarten, beide als gevolg van geannuleerde concerten i.v.m. covid 19 maatregelen.


STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

In                                                                                        Uit

Bezoekersbijdragen 236x€ 25= € 5900                       Honoraria en kosten musici                   €   6030

Sponsoring Bedrijven                     1000                       Verstrekkingen concerten                             860

Sponsoring Gillis Hondius Found.   500                      Drukwerk, bank, website                                314

                                                                                           Toevoeging aan calamiteitenfonds              196

                                                            -------                                                                                              ----------

Totaal                                               € 7400                      Totaal                                                        €   7400


STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

In                                                                                          Uit

Bezoekersbijdragen 97x€ 30=     € 2910                        Honoraria en kosten musici                  €   3960

Sponsoring Familie                             100                        Verstrekkingen concerten                            441                      

Sponsoring Bedrijven                          500                        Drukwerk, bank, website                             237

Sponsoring Elise Mathilde Fonds    2000                        Toevoeging aan calamiteitenfonds            568          

Naar operationele reserve                           304

                                                           ----------                                                                                           -----------

Totaal                                                 € 5510                       Totaal                                                         € 5510


Toelichting

De aanduiding van de diverse baten en lasten is zodanig gekozen dat de posten voor zich spreken.