Brouwersdijk 307, 3314 GN Dordrecht  |  + 31 (0)78 - 635 00 87

Juridische informatie Stichting Sursum MusicaDoelstelling

Het bevorderen van activiteiten op het gebeid van muziek en geluidskunst in het algemeen en van

het uitvoeren en organiseren van projecten, in het bijzonder concerten aan huis.


Stichting Sursum Musica is een culturele ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer RSIN 852376431.

Bij schenkingen en erflatingen aan deze stichting krijgt u belangrijke vrijstellingen en fiscale aftrekmogelijkheden.

Zodoende kunt u Sursum Musica helpen ook in de toekomst mooie concerten aan huis te organiseren.


Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Sursum Musica ontvangen geen beloning voor hun werk.Beleidsplan en activiteiten 2019 / 2020


STICHTING SURSUM MUSICA – ANBI   

20/05/2021

Brouwersdijk 307, 3314GN Dordrecht  

tel 078 6350087  

e-mail mckaptein@planet.nl

IBAN NL24RABO0101202245

RSIN 8523.76.431

Kamer van Koophandel nr 56953240
Hoofdlijnen actueel beleidsplan

* Stichting Sursum Musica organiseert concerten in huiselijke kring in Dordrecht door internationaal bekende musici.  

* Na afloop van de concerten ontmoeten de bezoekers de musici en wisselen met hen en met elkaar van gedachten.

* Bezoekers worden geworven via mailings en locale pers; musici worden geselecteerd op kwaliteit.

* Daar de kosten onvoldoende te dekken zijn door de bijdrage van de bezoekers (€ 30 pp), worden

sponsoren (fondsen/bedrijven/families) benaderd om tot een sluitende begroting te komen.

* De ontvangen gelden worden beheerd op een separate bankrekening bij Rabobank door de

penningmeester onder toezicht van de financiële commissie uit het bestuur.

* De ontvangen gelden worden uitsluitend besteed aan de honoraria en kosten van de musici en de

kosten van het organiseren van de concerten zoals verstrekkingen en het stemmen van de vleugel.

* Ter opvanging van risico’s als annulering van een concert is een calamiteitenfonds opgebouwd.

Activiteiten 2019: vier concerten


23-2-2019 Duo Agineko, Sander Geerts/Yasuko Takahashi met werken van o.a. Ysaÿe, Lekeu, Mahler

25-5-2019 Duo Joachim Eijlander/ Klara Würtz met werken van Schubert en Rachmaninov

04-10-2019 Trio Metamorphoses Jean Johnson/Roeland Jagers/Ilona Timchenko R.Schuman, Röntgen

15-11-2019 Duo Stoïca, Razvan Stoica/Andreea Stoica met werk Beethoven, Paganini, Brahms, Ravel


Totaal aantal bezoekers 236

Activiteiten 2020: twee concerten

(I.v.m. covid-19 beperkingen konden twee van de vier geplande concerten geen doorgang vinden.)


01-02-2020 Zemtsov Kwartet Mikhail/Daniil/Julia/Dana met o.a. von Weinzierl, Bowen, Piazzolla

30-10-2020 Duo Sarah Kapustin/Shuan Chai met werken van Mozart, Ives, Dvorak, Schubert


Totaal aantal bezoekers 97

Balans, baten & lasten


Balans per 31/12/2020

Activa
Passiva
Rekening RABO

€ 985

Langlopende schulden

€ 0

Toezegging Elise Mathilde Fonds

€ 2.000

Kortlopende schulden

€ 1.431

Overige vorderingen

€ 0

Operationele reserve

€ 304

Kas

€ 750

Calamiteitenfonds

€ 2.000

Totaal

€ 3.735

Totaal

€ 3.735


Toelichting

De kortlopende schulden betreffen nog terug te storten bedragen aan geïnteresseerden die reeds kaartjes hebben betaald en een donatie aan musici gelijk aan kwijtgescholden vooruitbetaalde kaarten, beide als gevolg van geannuleerde concerten i.v.m. covid 19 maatregelen.Staat van baten en lasten 2019

In
Uit
Bezoekerbijdragen 236 x € 25

€ 5.900

Honoraria en kosten musici

€ 6.030

Sponsoring bedrijven

€ 1.000

Verstrekkingen concerten

€ 860

Sponsoring Gillis Hondius Found.

€ 500

Drukwerk, bank, website

€ 314


Toevoeging aan calamiteitenfonds

€ 196

Totaal€ 7.400Totaal€ 7.400Staat van baten en lasten 2020

InUit
Bezoekersbijdragen 97 x € 30

€ 2.910

Honoraria en kosten musici

€ 3.960

Sponsoring familie

€ 100

Verstrekkingen concerten

€ 441

Sponsoring bedrijven

€ 500

Drukwerk, bank, website

€ 237

Sponsoring Elise Mathilde Fonds

€ 2.000

Toevoeging aan calamiteitenfonds

€ 568

Naar operationele reserve

€ 304

Totaal

€ 5.510

Totaal

€ 5.510

Toelichting

De aanduiding van de diverse baten en lasten is zodanig gekozen dat de posten voor zich spreken.