Brouwersdijk 307, 3314 GN Dordrecht  |  + 31 (0)78 - 635 00 87

Juridische informatie Stichting Sursum Musica

 

 

Doelstelling

Het bevorderen van activiteiten op het gebeid van muziek en geluidskunst in het algemeen en van

het uitvoeren en organiseren van projecten, in het bijzonder concerten aan huis.

 

Stichting Sursum Musica is een culturele ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer RSIN 852376431.

Bij schenkingen en erflatingen aan deze stichting krijgt u belangrijke vrijstellingen en fiscale aftrekmogelijkheden.

Zodoende kunt u Sursum Musica helpen ook in de toekomst mooie concerten aan huis te organiseren.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Sursum Musica ontvangen geen beloning voor hun werk.

 

 

Beleidsplan en activiteiten 2022 / 2023

 

STICHTING SURSUM MUSICA – ANBI   

15/02/2023

Brouwersdijk 307, 3314GN Dordrecht  

tel 078 6350087  

e-mail mckaptein@planet.nl

IBAN NL24RABO0101202245

RSIN 8523.76.431

Kamer van Koophandel nr 56953240

 

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

* Stichting Sursum Musica organiseert concerten in huiselijke kring in Dordrecht door internationaal bekende musici.  

* Na afloop van de concerten ontmoeten de bezoekers de musici en wisselen met hen en met elkaar van gedachten.

* Bezoekers worden geworven via mailings en locale pers; musici worden geselecteerd op kwaliteit.

* Daar de kosten onvoldoende te dekken zijn door de bijdrage van de bezoekers (€ 30 pp), worden

sponsoren (fondsen/bedrijven/families) benaderd om tot een sluitende begroting te komen.

* De ontvangen gelden worden beheerd op een separate bankrekening bij Rabobank door de

penningmeester onder toezicht van de financiële commissie uit het bestuur.

* De ontvangen gelden worden uitsluitend besteed aan de honoraria en kosten van de musici en de

kosten van het organiseren van de concerten zoals verstrekkingen en het stemmen van de vleugel.

* Ter opvanging van risico’s als annulering van een concert is een calamiteitenfonds opgebouwd.

 

 

ACTIVITEITEN 2021: geen concerten gerealiseerd

Twee geplande concerten (03-12-2021 en 18-12-2021) moesten helaas op het laatste nippertje worden geannuleerd

i.v.m. de regelgeving inzake de covid-19 pandemie.

De reeds ontvangen bezoekersbijdragen zijn de betrokkenen teruggestort.

 

Totaal aantal aangemelde bezoekers: 85

 

ACTIVITEITEN 2022: vijf concerten

12/03 Yang Yang Chai (ivm coronabeperkingen in Trinitatiskapel)

08/04 Zemtsov Trio

04/06 Vincent Kusters/Roger Braun

28/08 The Hague String Trio

08/10 Duo Callot/Blondeel

 

Totaal aantal bezoekers 237

 

PLANNING 2023: vijf concerten

15/04 middag MATANGI Kwartet + Carel Kraayenhof

15/04 avond  idem

02/06 Duo Kapustin/Chai

23/09 Frank van der Laar/Anastasia Feruleva

29/10 Laureaten Prinses Christina Concours

 

 

 

Balans, baten & lasten

 

Balans per ultimo

Activa

2021

2022

Passiva

2021

2022

Rekening RABO

€ 1834

€ 2325

Langlopende schulden

€ 0

€ 0

Toezegging fondsen

€ 0

€ 0

Kortlopende schulden

€ 474

€ 200

Overige vorderingen

€ 0

€ 0

Operationele reserve

€ 110

€ 0

Kas

€ 750

€ 0

Vooruitbetaalde sponsorgelden

€ 0

€ 500

Overlopend tekort

€ 0

€ 375

Calamiteitenfonds

€ 2000

€ 2000

Totaal

€ 2584

€ 2700

Totaal

€ 2584

€ 2700

 

Toelichting

De kortlopende schulden 2021 betreffen nog, als gevolg van geannuleerde concerten i.v.m.  covid 19 maatregelen, terug te storten bedragen aan geïnteresseerden die reeds kaartjes hebben betaald.

 

 

Staat van baten en lasten

In

2021

2022

Uit

2021

2022

Bezoekersbijdragen

€ 0

€ 7110

Honoraria / kosten / BTW musici

€ 0

€ 9201

Sponsoring bedrijven

€ 0

€ 1000

Verstrekkingen concerten

€ 0

€ 715

Sponsoring fondsen

€ 0

€ 2500

Diverse kosten

€ 110

€ 1069

Operationeel tekort

€ 0

€ 375

Naar operationele reserve

- € 110

€ 0

   

Totaal

€ 0

€ 10985

Totaal

€ 0

€ 10985


Toelichting

De aanduiding van de diverse baten en lasten is zodanig gekozen dat de posten voor zich spreken.