Brouwersdijk 307, 3314 GN Dordrecht  |  + 31 (0)78 - 635 00 87

Reservering en contact


Voor het reserveren van plaatsen en vragen over de programmering kunt u contact opnemen met Mary Kaptein:

T  +31 (0)78 - 635 00 87

E  mckaptein@planet.nl


De toegang is 25 Euro per persoon, inclusief drankjes en amuses.

Na reservering wordt uw naam op een gastenlijst gezet, u ontvangt geen kaarten.

De betaling dient voorafgaand aan het concert te worden overgemaakt op rekeningnummer NL24 RABO 0101 2022 45, ten name van Stichting Sursum Musica.