Brouwersdijk 307, 3314 GN Dordrecht  |  + 31 (0)78 - 635 00 87


Het bestuur van Stichting Sursum Musica wordt gevormd door:Henk Witsen Elias, voorzitter

Harry Faber van der Meulen, vicevoorzitter

Kees Rovers, secretaris

Mary Kaptein, penningmeester en programmering

Martin Bloemendal, sponsoring

Nancy Witsen Elias-Kool, lid

Frans van der Walle, lid


Het bestuur van Stichting Sursum Musica is zijn donateurs en sponsors veel dank verschuldigd.

Zonder hun financiële ondersteuning zijn de concerten niet mogelijk.

Onze sponsors zijn het Elize Mathilde Fonds, Borsboom & Hamm Advocaten en Van de Grijp Holding.