Brouwersdijk 307, 3314 GN Dordrecht  |  + 31 (0)78 - 635 00 87


Het bestuur van Stichting Sursum Musica wordt gevormd door:

 

Henk Witsen Elias, voorzitter

Harry Faber van der Meulen, vicevoorzitter

Kees Rovers, secretaris

Mary Kaptein, penningmeester en programmering

Martin Bloemendal, sponsoring


Met medewerking van:

Nancy Witsen Elias-Kool

Frans van der Walle


Het bestuur van Stichting Sursum Musica is zijn donateurs en sponsors veel dank verschuldigd. Zonder hun financiële
ondersteuning waren de concerten niet mogelijk geweest. Voor 2017 kreeg de stichting steun van onder andere
Stichting Gilles Hondius Foundation en van Borsboom & Hamm Advocaten.